شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

2-شلغم

+ "براي همدلي با عزاداران حسيني کلمه لبيک يا حسين رو به شماره فلان و برنامه فلان پيامک کنين"
ساعت ویکتوریا
2-شلغم
رتبه 0
0 برگزیده
101 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-شلغم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top